About Us

Tầm Nhìn – Sứ Mệnh Của Rival Media

 

Trở thành thương hiệu Production House
Uy tín – Chuyên nghiệp – Sáng tạo
phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Để tầm nhìn chúng tôi thành hiện thực, sứ mệnh của Rival Media không chỉ là nhà cung cấp chuyên nghiệp, sáng tạo mà còn là một đối tác đồng hành đáng tin cậy cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giá Trị Cốt Lõi Của Rival Media

Giá Trị Cốt Lõi Của Rival Media

1. Học tập không ngừng

2. Tôn trọng người khác

3. Cơ hội cho mọi người

4. Luôn trung thực, sẵn sàng nhận lỗi, chính trực trong lời nói, hành vi

5. Tận tâm: chăm chỉ, không ngại khó, làm việc với trái tim, tìm giải pháp

RIVAL MEDIA CORE TEAM

THÀNH CÔNG

Director of photography

NGỌC TRÂM

SCRIPT WRITTING

ANH TÀI

Managing Director

ANH THƯ

MARKETING MANAGER
rival media team

VĂN MINH

EDITOR

Get in touch with us