Tầm Nhìn – Sứ Mệnh Của Rival Media

Trở thành thương hiệu Production House
Uy tín – Chuyên nghiệp – Sáng tạo
phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Để tầm nhìn chúng tôi thành hiện thực, sứ mệnh của Rival Media không chỉ là nhà cung cấp chuyên nghiệp, sáng tạo mà còn là một đối tác đồng hành đáng tin cậy cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giá Trị Cốt Lõi Của Rival Media

★ Reach – Chạm:
Chạm đến trái tim bằng thông điệp rõ ràng, hình ảnh chuyên nghiệp.

★ Integrity – Sự chính trực, minh bạch:
Minh bạch về tài chính, luôn làm đúng việc và làm việc đúng.

★ Vision – Tầm nhìn:
Hướng đến tương lai, đầu tư và những yếu tố bền vững.

★ Add – Thêm vào:
Gia tăng giá trị bằng tinh thần cho đi.

★ Love – Tình yêu thương:
Xây dựng mối quan hệ, làm việc bằng đam mê, yêu nghề.

RIVAL MEDIA CORE TEAM

THÀNH CÔNG

DIRECTOR OF PHOTOGRAPH

QUỲNH NHƯ

SCRIPT WRITTING

ANH TÀI

MANAGING DIRECTOR

ANH THƯ

MARKETING MANAGER